10/04/2009 - Aktualita:
Na prezentaci projektů na FD budeme prezentovat i náš projekt. Přijďte se podívat a zeptat se, co vás zajímá.

20/01/2009 - Aktualita:
Ve dnech 30.3.-1.4.2009 proběhne konference ITS Prague.

Aktuální zájmy na projektu

V současné době jsou řešeny projekty návrhu univerzální telematické mobilní jednotky a s tím spojený návrh multipath komunikačního řešení. Rovněž je řešena problematika využití elektronické identifikace v telematice, zejména s ohledem na hybridní mýtné systémy, kde hraje Fakulta dopravní velmi důležitou úlohu.

Projekt Člověk a globální komunikace velmi úzce spolupracuje se studenty a vyučujícími z projektu Družicová navigace a její využití v dopravě, neboť se jedná o velmi blízké oblasti, které se vzájemně doplňují.
Z. Lokaj, 1.3.2009Laboratoř e-Ident je v provozu

V listopadu 2008 se rozběhl provoz laboratoře e-Ident, která je pracovištěm pro výzkumné projekty v oblasti telekomunikací a inteligentních dopravních systémů. V rámci tohoto pracoviště mají studenti možnost seznamovat se s reálnými projekty v oblasti telematiky a telekomunikací.

Laboratoř je průběžně vybavována novým zařízením. V současné době je naší největší chloubou GNSS simulátor Spirent.
Z. Lokaj, 15.11.2008

FD ČVUT