Aktuality:

15.4.2009

Byla spuštěná oficiální webová prezentace laboratoře e-Ident na adresách www.e-ident.cz a www.e-ident.eu.

8.2.2009

Začal letní semestr a náš tým je opět bohatší o 10 nadějných studentů Fakulty dopravní, ČVUT v Praze.

2.2.2009

Tým v laboratoři e-Ident se postupně rozrůstá, v tuto chvíli jsme 3 stálí pracovníci a 2 akademičtí kolegové.

20.12.2008

Naše vybavení je nyní bohatší o GNSS simulátor Spirent GSS 8000. Jsme jediné výzkumné pracoviště, které má takovéto zařízení.

listopad 2008

Společná laboratoře Fakulty dopravní ČVUT a společnosti Telematix Services a.s. pro elektronické identifikační systémy a komunikaci e-Ident zahájila svůj provoz. Sídlíme v Praze, v ulici Na Žertvách.

Popis laboratoře:

e-Ident je společná laboratoř Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty dopravní a společnosti Telematix Services pro elektronické identifikační systémy a komunikace. Provoz laboratoře byl zahájen v Praze v listopadu 2008 a v současnosti řeší již plnohodnotně několik projektů v oblasti dopravní telematiky,telekomunikací a elektronické identifikace.

Hlavním cílem společné laboratoře e-Ident je zkoušení a testování zařízení a aplikací v oblasti dopravní telematiky. Takové aplikace či zařízení mají totiž přímou souvislost s bezpečností dopravního provozu případně s bezpečností bankovních či jiných transakcí, proto je nutné je podrobovat měřením a posuzování bezpečnosti, kvality a dalších systémových parametrů řešení, respektive posuzování jednotlivých prvků, subsystémů, jejich způsobu zabezpečení apod. Výrazným způsobem je laboratoř zapojena do projektů elektronického mýta, zejména jeho hybridní podoby.

Druhým směrem nově vybudované laboratoře jsou elektronické identifikační systémy, ve ostatních oborech, kde lze elektronickou identifikaci využívat a pro něj přidanou hodnotu. Například se jedná o eGovernment řešení nebo využití elektronických identifikačních systémů k jednoznačné identifikaci osob.

Vybavení laboratoře:

V současné době disponuje laboratoř e-Ident, jako jediné vědecké pracoviště v ČR, moderním simulátorem GNSS signálu od společnosti Spirent (typ GSS 8000), díky kterému lze testovat telematické aplikace využívající GNSS signál. Simulátor nabízí možnosti modelování simulovaného signálu (prostřednictvím speciální aplikace) a v laboratorních podmínkách otestovat GNSS zařízení i aplikace.


Simulátor GNSS signálu


Modelovací aplikace pro GNSS simulátor

Dále je laboratoř vybavena kompletním zařízením pro přístupové sítě WiMAX a WiFi, umožňující testování datových přenosů v licencovaných respektive nelicencovaných pásmech. Součástí tohoto vybavení je rovněž switch od společnosti Radware, umožňující „smart“ management IP sítí.


Základnová stanice WiMAX


WiMAX přijímač ve vozidle při provádění testů

V současné době probíhá vybavování laboratoře dalším zařízením (zejména s ohledem na úzké zaměření na mýtné systémy).

Copyright 2009 e-ident laboratoř pro elektronické identifikační systémy a komunikaci
Společná laboratoř Fakulty dopravní ČVUT v Praze a Telematix Services a.s.